Isang Seryosong Tanong

Paano ba gumagana ang sistema ng pakikipagrelasyon, o ang pagpasok (pagsabak?) sa isang romantikong relasyon?

Ano ang palatuntunan? Paano mo malalaman kung “kayo” na ng isang tao? Inaamin ba ito, o maaari bang tahimik lang na lulutang sa pagitan ninyong dalawa, ng walang salitang kinakailangan? Bago ba ito, ay may karampatang lebel na narating ang inyong pakikipagkaibigan? Kailangan ba’ng magkaibigan kayo?

Paano ito sinisimulan? Ano ang sinasabi nyo? O meron bang katotohanan sa sinasabi ng karamihan sa mga hindi mahilig maghimay ng mga ganitong bagay, na sadyang hindi ito maipaliwanag at basta-basta na lamang nangyayari?

Pero posible ba iyon, na ang isang bagay ay bigla na lang magiging, na’ng walang pinagmulan? Kung wala itong pinagmulan, ano ang pangangailangan para dito?

Mga lipad-diwa ng isang magbe-bente anyos na nilalang na ilang beses na’ng (na nga bang) nakalapit sa dampi ng palad ng pakikipag-“syotaan” ngunit laging naiwang nakatunganga; sa madaling salita, mga tanong ng isang umaampalaya at talaga namang nagugulumihanang tao, na tila nag-iisa sa kalawakan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s